Koop direct je ticket digitaal en bespaar 10% korting op je overtocht!

Maatschappelijk ondernemen

De maatschappij dat zijn wij

Als organisatie vinden wij het van belang om ook om ons heen te kijken. Maatschappelijk betrokken ondernemen kan op allerlei manieren. Door de  handen uit de mouwen te steken voor een goed doel, door mensen mee uit te nemen, door iets met scholen te doen. Er is niet 1 recept, er zijn zeer veel projecten denkbaar. Wij staan open voor samenwerkingen met (maatschappelijk) organisaties om te komen tot concrete en zinvolle projecten of programma’s.

Er zijn op dit moment verschillende manieren en plekken waarop wij op dit moment zo’n samenwerkingsverband binnen onze organisatie hebben.

Vragen? Laat het ons horen

Soms leveren deze projecten ook vragen op bij mensen. Dat mag natuurlijk. Vaak helpt het wanneer wij als organisatie iets meer vertellen over een samenwerking, een toelichting geven op de achtergrond, het hoe en waarom van een project.  Wij horen het graag wanneer u vragen of opmerkingen heeft.

Syndion & Riveer

Onze collega-vrijwilliger Hans Meijer

Hans heeft een hartstilstand gehad. Als gevolg van zuurstofgebrek heeft hij hersenletsel opgelopen. Hans was schipper, maar kan door het hersenletsel zijn beroep niet meer uitoefenen. Hij heeft moeite om adequaat te reageren op onverwachte situaties. Vragen die hem gesteld worden kan hij niet altijd beantwoorden, zijn concentratie wisselt en af en toe is hij even ‘afwezig’.

Varen vindt Hans geweldig

Hans is geboren en getogen op een binnenvaartschip. Zijn grote passie is nog steeds water en alles wat daar mee te maken heeft. Hij beheerst veel vaardigheden en zet zich tegenwoordig als vrijwilliger in om u een plezierige overtocht te bezorgen. Riveer biedt hem graag deze mogelijkheid. Mocht het voorkomen dat u hierdoor problemen ervaart, dan vragen wij uw begrip. De collega’s van Hans zullen er alles aan doen om de zaken voor u op te lossen. Wij zijn er van overtuigd dat maatschappelijke betrokkenheid en klantvriendelijkheid prima samen kunnen gaan.

Jobcoach Syndion

Hans wordt begeleid door een jobcoach, een werkbegeleider van Syndion. Riveer ondersteunt Syndion in het idee dat mensen met een handicap recht hebben op een zinvol en volwaardig leven in de samenleving. Ieder mens moet de kans krijgen om zijn mogelijkheden optimaal te benutten.
De afdeling Begeleid Werken ondersteunt Hans hierbij. De jobcoach bezoekt hem net zo vaak als nodig is. Samen nemen ze het werk door. Samen streven ze er naar om Riveer en haar passagiers profijt te laten hebben van de vaardigheden van Hans. Zodat Hans nog lang kan genieten van het varen en u nog vaak naar ‘de overkant’ kan helpen brengen.

Avres & Riveer

Personeel via Avres

Op een aantal plekken binnen onze organisatie werken we samen met personeel van Avres (voorheen Avelingen Groep Gorinchem) Het zijn mensen met een arbeidshandicap die niet zelfstandig in een gewone baan kunnen werken. Er kan sprake zijn van een arbeidshandicap bij mensen met een lichamelijke, psychische of verstandelijke beperking (of een combinatie ervan).
Het werk dat de mensen bij Avres krijgen, is aangepast aan de persoonlijke mogelijkheden..
www.avres.nl

Onze projecten:

Vaak zijn het klussen op projectbasis die we door mensen van Avres laten uitvoeren. En tot onze volle tevredenheid.

  • Het tijdschrift dat wij ieder jaar zelf samen stellen, wordt in maart/april doelgericht naar adressen in de regio uitgezet
  • Rond Open Havendag en de Boten- en Camperbeurs Gorinchem laten we speciale postbezorgingen binnenstad verzorgen

Care4You, EHBO Gorinchem & Riveer

Veer-uitstapje voor mensen met een fysieke en/of geestelijke beperking

Eens per jaar organiseren wij samen met Care4You EHBO Gorinchem, onder leiding van Lenie Welie een uitstapje met de veerboot voor een groep gehandicapten. Er gaan vlaggetjes en muziek mee aan boord en dan maken we er samen een gezellige boel van. De schippers varen op vrijwillige basis met deze happening en de kosten voor de inzet van de veerboot en ons materieel neemt Riveer voor eigen rekening.

Het is een uitstapje waar volop van genoten wordt en wij maken dat graag mede mogelijk.

Samenwerking scholen & Riveer

Scholen benaderen ons soms met de vraag voor een samenwerking, een project of een vorm van stage . Bereidheid om te kijken of en wat we voor elkaar kunnen betekenen is wat ons betreft een goed uitgangspunt.

Fortes Lyceum Gorinchem

Van 2012 t/m 2016 hebben wij samen gewerkt met het Fortes Lyceum (voormalig Merewade College) op projectbasis. Zij levereden 5 jaar op een rij een fantastische creatieve bijdrage aan de Open Havendag met een thema gebonden opdracht. De samenwerking met de school en leerkrachten was geweldig en de leerlingen vinden het een leuke ervaring om te werken aan een creatief project dat in Gorinchem tijdens een evenement met zo’n 15 000 bezoekers tentoon werd gesteld.In 2017 geven de leerkrachten van Fortes Lyceum dit stokje mogelijk door aan collega’s bij het Omnia in Gorinchem.

Praktijkschool de Noordhoek

Een aantal jaar hebben wij een leerling gehad van een praktijkschool de Noordhoek die stage liep bij de Lingehaven en Riveer. Hij deed bij ons werkervaring op en ervaring met het omgaan met klanten en collega’s. Een leerzame periode denken wij.